Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.8.2016
 1 USD1,13 EUR (0)
 1 GBP0,85 EUR (-0)
 1 PLN4,32 EUR (+0,02)
 1 CZK27,02 EUR (-0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PDF na stiahnutie
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyGarancia

26.8.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ................................................ ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Výnimka zo ZVO týkajúca sa poskytovania elektronických komunikačných služieb

25.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je subjekt podliehajúci povinnostiam podľa zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) povinný verejne obstarávať elektronické komunikačné služby pre účely ich využívania pre vlastné potreby? Je subjekt podliehajúci povinnostiam podľa zákona o verejnom obstarávaní ( ...
celý článok

Zákon zmení poskytovanie dotácií na agendu ľudských práv

24.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotácie na rôzne projekty, ktoré sa budú týkať napríklad posilnenia efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, podpory uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania či zlepšenia kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva, čakajú zmeny. Dotácie na ...
celý článok

Zaškolenie ako súčasť dodávky zariadenia získaného na základe grantuGarancia

23.8.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezisková organizácia získala od štátu grant na nákup zariadenia. So zariadením je spojené aj zaškolenie k danému zariadeniu. Zariadene je zakúpené od českej firmy platca DPH v ČR, za zariadenie už bola vystavená faktúra klasicky s českou DPH. Nezisková ...
celý článok

Obstarávanie stravných poukážok na zabezpečenie stravovania zamestnancov

23.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je obstarávanie stravných poukážok na zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) služba uvedená v prílohe č. 1 ZVO? Je obstarávanie stravných poukážok na zabezpečenie ...
celý článok

S financovaním projektov EÚ sa študenti oboznámia zábavnou formou

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad vlády SR pripravuje súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl s názvom Roadshow 2016, ktorej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť ...
celý článok

Nová výzva v rámci OP Výskum a inovácieGarancia

21.8.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 02. 08. 2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a ...
celý článok

Výstavba komunitných centierGarancia

19.8.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „sprostredkovateľský orgán“) vyhlásilo dňa 18. 07. 2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613- ...
celý článok

Povinnosť zverejňovať čiastkové plnenia v prípade rámcových dohôd pre podlimitné zákazkyGarancia

18.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme v prípade rámcových dohôd pre podlimitné zákazky povinní zverejňovať čiastkové plnenia? Ak áno, prostredníctvom ktorého formulára? Podľa tzv. starého zákona o verejnom obstarávaní sme ich posielali na zverejnenie raz štvrťročne. Sme v prípade rámcových ...
celý článok

Európska komisia nezastaví financovanie Programu rozvoja vidieka

17.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Európska komisia (EK) nezastaví Slovensku financovanie Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 (PRV). Európska komisia (EK) nezastaví Slovensku financovanie Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 (PRV). Podľa informácií, ktoré zverejnilo Ministerstvo ...
celý článok
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi Budúcim predávajúcim:   Obchodné meno: ........................................................ (napríklad ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 1 Predmet úpravyArchív

8.2.2016, JUDr. Ľubomír Púček, JUDr. Lenka Kerestešová, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Ľubomír Púček;JUDr. Lenka Kerestešová;JUDr. Simona Laktišová § 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Predávajúci:   Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ........................... ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 159/2016 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 171/2016 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 6.5.2016 v čiastke č. 40)
  • 182/2016 Z.z. novela op. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
21.9.2016 - 23.9.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.11.2016, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: